Bánh Tạ - Đòn Tạ - Tay Tạ - Bóng Tạ

Giá để tạ Bowflex

2.700.000 VNĐ2.300.000 VNĐ

Giá để tạ chữ A 3 đôi

950.000 VNĐ750.000 VNĐ

Giá để tạ chữ A 6 đôi

1.350.000 VNĐ1.100.000 VNĐ

Tạ bình vôi

45.000 VNĐ40.000 VNĐ

Bóng tạ tập thể lực

450.000 VNĐ390.000 VNĐ

Đòn tạ tay 0,35m

180.000 VNĐ140.000 VNĐ

Đòn tạ 35cm tay bọc cao su

220.000 VNĐ180.000 VNĐ

Bánh tạ gang

29.000 VNĐ27.000 VNĐ

Bánh tạ cao su phi 50

65.000 VNĐ60.000 VNĐ

Tạ gang lỗ phi 50

30.000 VNĐ28.000 VNĐ

Thanh đòn tạ 1.2m -1.8 m

320.000 VNĐ270.000 VNĐ

Đòn đẩy tạ 1,5m

320.000 VNĐ290.000 VNĐ

Đòn đẩy tạ 1,8m

400.000 VNĐ350.000 VNĐ

Đòn tạ chữ Z

670.000 VNĐ550.000 VNĐ

Đòn tạ hình chữ nhật

850.000 VNĐ750.000 VNĐ

Đòn tạ uốn gánh vai

750.000 VNĐ600.000 VNĐ

Đòn tạ 1,2m phi 50 nhập khẩu

1.350.000 VNĐ1.100.000 VNĐ

Đòn tạ 1,5m phi 50 nhập khẩu

1.350.000 VNĐ1.200.000 VNĐ

Đòn tạ 1,8m phi 50 nhập khẩu

1.450.000 VNĐ1.300.000 VNĐ

Tạ tay cao su Brosman

75.000 VNĐ70.000 VNĐ

Tạ bình vôi cao su

70.000 VNĐ65.000 VNĐ

 

0936 237 327
.

Đang xử lý...