Bánh tạ - Đòn tạ - Tay tạ - Bóng tạ

Bánh tạ - Đòn tạ - Tay tạ - Bóng tạ

Giá để tạ Bowflex

2.900.000 VNĐ2.500.000 VNĐ

Đòn tạ 1,2m

230.000 VNĐ

Thanh đòn tạ 2m phi 50

1.650.000 VNĐ1.400.000 VNĐ

Đòn tạ chữ H lỗ tạ phi 50

1.700.000 VNĐ1.300.000 VNĐ

Đòn tạ hình chữ nhật

850.000 VNĐ750.000 VNĐ

 

Đang xử lý...