Bánh tạ - Đòn tạ - Tay tạ - Bóng tạ

Bánh tạ - Đòn tạ - Tay tạ - Bóng tạ

Tạ tay cao su Jordan

75.000 VNĐ70.000 VNĐ

Bánh tạ cao su phi 50

65.000 VNĐ60.000 VNĐ

Đòn tạ 1,2m

250.000 VNĐ

Đòn tạ chữ Z

670.000 VNĐ550.000 VNĐ

Đòn tạ hình chữ nhật

850.000 VNĐ750.000 VNĐ

Đòn tạ tay 0,35m phi 50

550.000 VNĐ450.000 VNĐ

Đòn tạ 1,2m phi 50

1.150.000 VNĐ950.000 VNĐ

Đòn tạ 1,5m phi 50

1.350.000 VNĐ1.100.000 VNĐ

Đòn tạ 1,8m phi 50

1.450.000 VNĐ1.200.000 VNĐ

Thanh đòn tạ 2m phi 50

1.550.000 VNĐ1.300.000 VNĐ

Đòn gánh tạ 2,2m lắp tạ phi 50

1.650.000 VNĐ1.450.000 VNĐ

Đòn tạ 2,2m phi 50 chuẩn Olympic

3.150.000 VNĐ2.700.000 VNĐ

Đòn tạ tập deadlift phi 50

19.500.000 VNĐ1.700.000 VNĐ

Đòn tạ chữ H lỗ tạ phi 50

1.450.000 VNĐ1.350.000 VNĐ

Giá để tạ Bowflex

2.900.000 VNĐ2.500.000 VNĐ

 

0936 237 327
.

Đang xử lý...