Bao cát - Giá treo - Găng đấm bốc

Bao cát - Giá treo - Găng đấm bốc

Trụ đấm, trụ đá boxing HJ G070

5.500.000 VNĐ4.700.000 VNĐ

Trụ đấm đá boxing HJ G073

5.350.000 VNĐ4.900.000 VNĐ

Găng tay boxing cao cấp Li-Ning

1.550.000 VNĐ1.100.000 VNĐ

Bao cát đấm bốc 72cm

350.000 VNĐ280.000 VNĐ

Khung treo bao cát đứng PT 055

3.000.000 VNĐ2.650.000 VNĐ

Bao cát boxing Everlast 115cm

2.500.000 VNĐ2.100.000 VNĐ

Bao đấm boxing MMA Everlast 162cm

2.700.000 VNĐ2.300.000 VNĐ

Bao đấm boxing MMA Everlast 178cm

2.900.000 VNĐ2.500.000 VNĐ

Bao đấm MMA Everlast C3 80cm

3.200.000 VNĐ2.700.000 VNĐ

Bao đấm MMA Everlast C3 120cm

3.000.000 VNĐ2.600.000 VNĐ

Trụ đấm, trụ đá lò xo HJ G076

6.150.000 VNĐ5.100.000 VNĐ

Găng đấm Muay Thai UFC

450.000 VNĐ350.000 VNĐ

Găng đấm Muay Thai hãng Kwon

450.000 VNĐ350.000 VNĐ

Găng đấm Taekwondo hãng Kwon

480.000 VNĐ380.000 VNĐ

Găng tay boxing cao cấp Reebok

1.250.000 VNĐ950.000 VNĐ
Trang12>>

 

0936 237 327
.

Đang xử lý...