Thiết Bị Phòng Tập Hàng Việt Nam

Xoay eo đôi phòng tập PT 225

3.900.000 VNĐ3.300.000 VNĐ

Ghế tập tạ điều chỉnh PT402

4.150.000 VNĐ3.800.000 VNĐ

Ghế tập bụng phòng gym PT403

4.100.000 VNĐ3.700.000 VNĐ

Khung gánh tạ phòng tập PT335

13.000.000 VNĐ11.900.000 VNĐ

Tạ cao su phi 50

65.000 VNĐ60.000 VNĐ

Ghế đẩy tạ bằng PT01

4.100.000 VNĐ3.700.000 VNĐ

Ghế đẩy tạ dốc xuống PT02

4.300.000 VNĐ3.700.000 VNĐ

Ghế đẩy tạ dốc lên PT03

4.300.000 VNĐ3.700.000 VNĐ

 

0936 237 327
.

Đang xử lý...