Bánh tạ - Đòn tạ - Tay tạ - Bóng tạ

Bánh tạ - Đòn tạ - Tay tạ - Bóng tạ

Giá để tạ Bowflex

2.900.000 VNĐ2.500.000 VNĐ

Thanh đòn tạ 2m phi 50

1.400.000 VNĐ1.300.000 VNĐ

Đòn gánh tạ 2,2m lắp tạ phi 50

1.600.000 VNĐ1.500.000 VNĐ

Đòn tạ 1,2m

230.000 VNĐ

Đòn tạ 1,2m phi 50

1.150.000 VNĐ1.000.000 VNĐ

Đòn tạ 1,5m phi 50

1.200.000 VNĐ1.100.000 VNĐ

Đòn tạ 1,8m phi 50

1.300.000 VNĐ1.200.000 VNĐ

Đòn tạ chữ H lỗ tạ phi 50

1.350.000 VNĐ1.200.000 VNĐ

Đòn tạ hình chữ nhật

850.000 VNĐ750.000 VNĐ

Đòn tạ tập deadlift phi 50

1.500.000 VNĐ1.400.000 VNĐ

 

Đang xử lý...

Gọi hotline