Bao cát - Giá treo - Găng đấm bốc

Bao cát - Giá treo - Găng đấm bốc

Bao cát đấm bốc 72cm

350.000 VNĐ280.000 VNĐ

Khung treo bao cát đứng PT 055

3.000.000 VNĐ2.650.000 VNĐ

Găng đấm Muay Thai UFC

450.000 VNĐ350.000 VNĐ

Dây chão tập thể lực

1.450.000 VNĐ950.000 VNĐ

Trụ đấm đá lò xo BX018

2.250.000 VNĐ1.800.000 VNĐ

Bao đấm lật đật phòng tập

6.600.000 VNĐ5.600.000 VNĐ

 

0936 237 327
.

Đang xử lý...